Sosyal Haberler

in kütlesi güneşin;0,001'i kadardır ve yıldız olabilmesi için kütlesi güneşin en az %8'i kadar olmalıydı... jupiter bir gaz devi olabilecek maximum seviyededir... eğer jüpiter güneşin %8'i kadar bir kütleye sahip olsaydı, kendi kütle çekiminden dolayı içe çökecek ve daha ufak bir hacme sahip olacaktı ama bu çekirdeğinin ısınıp nükleer füzyon başlatmasına neden olacak ve onu bir yıldıza çevirecekti... (emsvizyon)
Beğendim!Genel