Sosyal Haberler

Dün verilen yasa teklifi kabul edildiği takdirde, kamu işleminden zarar gören bir vatandaş, “kişisel kusur” bile söz konusu olsa ilgili kamu görevlisi aleyhinde dava açamayacak.  Zarar görenler sadece kurum aleyhine yarg (cem34)