Sosyal Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı\\\\\\\'nda açık bulunan 32 adet İş Müfettişi Yardımcılığı kadrolarına, Ankara\\\\\\\'da yapılacak sınavla 17 hukuk fakültesi mezunu, 5 made (Dibek)