Sosyal Haberler

การที่คนเรารักใคร่ชอบพอกันนั้นเป็นเหตุที่ดี แต่ถ้าหากคุณไปแสดงความเป็นผู้ประดิษฐ์จนเกินไป  ไม่ว่าจะเป็นทรามสวาทหรือผู้ชาย (krismiddleto716)